Alproek Odoo версия 12.0

Информация относно Alproek пример на Odoo, Отворен източник - Планиране на ресурсите на предприятието - ERP.

Инсталирани Приложения

Уебсайт
Конструктор за Вашия бизнес сайт
Счетоводно отчитане
Фактури и плащания
Website Facebook Pixel (Facebook Pixel)
Facebook Pixel Integration Module allows you to integrate FB Pixel with Odoo website
Geminate Website Font Manager
Website font manager
Обсъждане
Чат, поща и приватни канали
Odoo Debranding
Odoo Module for backend and frontend debranding.
Animated Snippets
Animated Snippets, Animated Snippet, Animated Snipet, Animated Content Box, Animated Box, Animated Blocks, Animated Block, Website Snippet, Animate snippet, Animation Snippet
Content Box Snippet
Content Box Snippet, Content Box Snippets, Content Box Block, Content Box Blocks,Website Snippets, Content Box Snipet, Box Snippets Odoo
Offer Snippet
Offer Snippets, Offer Slider Snippet Module, Stylish Offer Snippet App, Offer Snipet Application, Offer Box, Offer Content Box, Alternative Offer Snnipet, Multiple Offer Snippets, Product Offer Snippet Odoo
Website Content Protection
prevent website content module, disable cut website content, dismiss website content copy, keep website content safe app, website content protection odo
Website image gallery
Create page image gallery in website and pubilc image gallery in website.
Website prettyPhoto
Website prettyPhoto
Блогове
Публикувайте статии в блога, анонси, новини