Условия за ползване

Условия за ползване ("Условия")

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“), преди да използвате уебсайт („Услугата“), управляван отAlproek ("нас", "ние", или "нашите").

Достъпът до и използването на Услугата се обуславя от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

С достъпа или използването на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава не използвайте Услугата.

Прекратяване на Услугата

Ние можем да прекратим или спрем достъпа до нашата Услуга незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително и без ограничение, ако нарушите Условията.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да останат в сила и след прекратяването на услугата, остават в сила и след прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, гаранции за отказ от отговорност, обезщетение и ограничения на отговорността.

Връзки към други уебсайтове

Услугата ни може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от нас. Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че ние няма да бъдем отговорни пряко или косвено, за вреди или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или прочитането на каквото и да съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уебсайтове или услуги.

Настоятелно ви съветваме да прочетете общите условия и политиките за поверителност на всеки уебсайт или услуги на трети страни, които посещавате.

Приложимо право

Тези условия се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се вземат предвид разпоредбите му за конфликт на право.

Нашето неизпълнение на каквото и да е право или предоставяне на тези Условия, няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се счита за невалидна или неприложима от съд, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заместват и заменят всички предварителни споразумения, които бихме могли да имаме между нас относно Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото по собствено усмотрение да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако промяната е съществена, ние ще се опитаме да ви информираме най-малко 30 дни преди преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, ще се определя по наша собствена преценка. Продължавайки достъпа или използването на нашата Услуга след влизането в сила на тези промени, вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

За връзка с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.

bul. Evropa 138
Sofia
България